Časopis KOM

Výzkumné články

Vodíkové zkřehnutí oceli v závislosti na jejich pevnostních vlastnostech

Bárta J.
2007, 51 (1), 2–6

Citace (ACS): Bárta, J. Vodíkové zkřehnutí oceli v závislosti na jejich pevnostních vlastnostech. Koroze a ochrana materiálů 2007, 51 (1), 2–6.

Citace (ISO): Bárta, J. Vodíkové zkřehnutí oceli v závislosti na jejich pevnostních vlastnostech. Koroze a ochrana materiálů 2007, vol. 51, no. 1, p. 2–6.

V příspěvku je popsána metodika zkoušení odolnosti proti vodíkové křehkosti využívající jak hladkých tahových zkušebních těles, tak zkušebních těles s předem iniciovanou únavovou trhlinou. Obě metodiky jsou diskutovány s ohledem na pevnostní charakteristiky ocelí. Na základě stanovení prahových hodnot napětí a prahových hodnot faktorů intenzity napětí při elektrolytickém vodíkování byly u souboru ocelí pro tlakové nádoby a potrubí stanoveny zóny bezpečnosti založené na vzájemné kombinaci aplikovaného napětí a na velikosti přípustných vad.
Výzkumné články

Korózia kovových konštrukčných materiálov v prostredí kvapalných surovín na výrobu priemyselných hnojív

Chovancová M. a spol.
2007, 51 (1), 7–11

Citace (ACS): Chovancová, M.; et al. Korózia kovových konštrukčných materiálov v prostredí kvapalných surovín na výrobu priemyselných hnojív. Koroze a ochrana materiálů 2007, 51 (1), 7–11.

Citace (ISO): Chovancová, M.; et al. Korózia kovových konštrukčných materiálov v prostredí kvapalných surovín na výrobu priemyselných hnojív. Koroze a ochrana materiálů 2007, vol. 51, no. 1, p. 7–11.

Príspevok sa zaoberá koróznou odolnosťou roznych typov ocelí a posudzuje vhodnosť jednotlivých materiálov na základe výsledkov laboratórnych koróznych skúšok na konštrukciu technologického zariadenia na výrobu kvapalného dusíkato-fosforečnanového hnojiva, ako aj na zariadenia na dopravu a skladovanie kyseliny hexafluorokremičitej.
Diskuzní fórum

Úvodník

Sikač J.
2007, 51 (1)