Časopis KOM

Výzkumné články

Interakce v systému anorganický pigment-organické pojivo
Kalendová A.
1995, 39 (4), 61–64

Citace (ACS): Kalendová, A. Interakce v systému anorganický pigment-organické pojivo. Koroze a ochrana materiálů 1995, 39 (4), 61–64.

Citace (ISO): Kalendová, A. Interakce v systému anorganický pigment-organické pojivo. Koroze a ochrana materiálů 1995, vol. 39, no. 4, p. 61–64.

Review obsahuje teoretické aspekty vzájemných interakci anorganických pigmentů v organickém pojivu. Je zde diskutován vliv okolniho prostředi na vlastnosti a stabilitu ochranných organických povlaků.
Porovnanie metod úpravy povrchu ocele pred galvanickým zinkovaním
Chovancová M. a spol.
1995, 39 (4), 65–67

Citace (ACS): Chovancová, M.; et al. Porovnanie metod úpravy povrchu ocele pred galvanickým zinkovaním. Koroze a ochrana materiálů 1995, 39 (4), 65–67.

Citace (ISO): Chovancová, M.; et al. Porovnanie metod úpravy povrchu ocele pred galvanickým zinkovaním. Koroze a ochrana materiálů 1995, vol. 39, no. 4, p. 65–67.

Predmetom tohto článku je porovnanie optimálnych podmienok troch typov predpripravných operácií pred alkalickom zinkovanim v Syngale Zn 380. Pri hľadani optima sa použila simplexovaci metóda. Zinkové povlaky sa vyhoahocovaly vizualne, skúškou priľnavosti a koróznou skúškou v kondenzačnej komore. Odmasťovanie sa robilo v Synalode 40 a morenie v HC1, resp. HgO, Tretim typom bolo kombinovant odmasťovanie - morenie v Synalode AC 200, ktore sa ukázalo ako najvjhodnejši predipravná operacia.