Bulletin AKI

Výroční a společenská rubrika

Doc. Ing. Stanislav Tuleja, CSc., čestný člen Asociace korozních inženýrů, se dožívá 80 let
Novák Pavel a AKI

Stano Tuleja, košický patriot, zůstal celý profesní život věrný problematice koroze kovů na Technické univerzitě v Košicích. Tomuto dobrému kolegovi a kamarádovi přeji do dalších let hodně zdraví a přeji mu také, aby si mohl co nejdříve a co nejdéle užívat svá bratislavská i pražská vnoučata. K srdečnému přání všeho dobrého do dalších let se připojuje také asociace korozních inženýrů AKI a celá redakce časopisu Koroze a ochrany materiálů KOM. 

 

 

 

Slovenský a český korozník odpočívají pod deštníkem Andy Warhola