KONFERENCE

Úvodní slovo

Koroze a protikorozní ochrana materiálů


23.–25. 10. 2019

Hotel Tennis Club – ProstějovKonference AKI, s podtitulem Koroze a ochrana materiálů, je tradičním setkáním korozních inženýrů z aplikační a akademické sféry. Představuje vzácnou příležitost pro konstruktivní dialog mezi praktiky z chemického, energetického, petrochemického průmyslu a jiných odvětví a korozními výzkumníky. Každý má šanci navázat nové kontakty a získat nové zkušenosti a vědomosti díky věcné kritice odborně zdatného publika, zpětné vazbě od praktiků, nebo naopak širokému teoretickému rozhledu akademiků.

První ročník konference se konal již v roce 1998. Od té doby hostovala konference v řadě český obcí. Nikdy se nekonala na tomtéž místě a v této tradici hodláme pokračovat.

Program konference se tradičně opírá o příspěvky z různých oblastí korozního inženýrství a korozní vědy. Vždy zaznívají přednášky o korozních problémech v energetice, v chemickém průmyslu, ve stavebnictví a dopravní infrastruktuře, v automobilovém a leteckém průmyslu. Samostatné bloky přednášek bývají také věnovány ochraně úložných zařízení, biomateriálům, povrchovým úpravám a povlakům, koroznímu monitoringu, zkušebnictví, normalizaci, metodám studia korozních mechanizmů a ochraně nikoliv pouze kovových kulturních památek.

Zvláštní pozornost věnujeme "mladé krvi". Nedílnou součástí konference je studentská posterová sekce vedená formou soutěže. Kromě ocenění své práce se tak nabízí studentům možnost navázat kontakt s potencionálními budoucími zaměstnavateli.

Konference je příležitostí pro udělení Ceny Asociace korozních inženýrů za nejlepší závěrečnou práci v oblasti koroze a Ceny Milana Pražáka za významný a dlouhodobý přínos v oblasti korozního inženýrství.

Výměna názorů a příležitost pro setkávání samozřejmě nekončí odborným programem konference. Pokračuje často do pozdních hodin v rámci společenského večera. Součástí programu konference je vždy zajímavá exkurze s více či méně korozní tématikou.

Konference nabízí po mnoha stránkách příjemné a obohacující strávení tří dnů mimo všední starosti. Těšíme se na setkání s vámi u příležitosti dalšího ročníku konference AKI. 

Konferenční sál
Konferenční sál
Hotel Tennis Club - Prostějov
Hotel Tennis Club - Prostějov
Místo konání

Hotel Tennis Club Prostějov se nachází v klidné lokalitě města u lesoparku Hloučela, ale současně pouhých 10 minut chůze od centra města Prostějov a 5 minut autem od dálniční tepny D1/R46 Praha – Brno – Ostrava. Hotel Tennis Club Prostějov nabízí možnost hlídaného parkování přímo v areálu. Hotelová část celého areálu poskytuje ubytování až pro 140 hostů. Sportovní část celého areálu nabízí tenisové, squashové a badmintonové kurty, bazén, fitness centrum, saunu, parní lázeň, vířivku, masáže, bowling a mnoho dalších sportovních aktivit.

První zmínky o Prostějově pochází z 12. století. K dochovaným památkám patří bašta z 15. století a renesanční radnice z 16. století, dnes sloužící jako muzeum. Dominantou města je nová radnice z roku 1914 s věží vysokou 66 metrů a orlojem. V Prostějově se narodil významný český vědec Otto Wichterle, gotický stavitel Matěj Rejsek, filozof Edmund Husserl, malíř Alois Fišárek a básník Jiří Wolker.

Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Odborný program

Hlavní náplní konference je dvoudenní program přednášek.

Konference bude zahájena půldenním sympóziem Protikorozní ochrana v automobilovém průmyslu (Corrosion protection in automotive industry), ve kterém budou pokryty nejdůležitější oblasti, kde je v automobilovém průmyslu protikorozní ochrana klíčová. Sympózium otevře přednáška Bo Rendhala že Švédska, který je celosvětově uznávaným odborníkem na protikorozní ochranu karosérií. Další přednášky se budou týkat vodíkového zkřehnutí vysokopevnostních ocelí, nebezpeční vzniku galvanického článku mezi pryží a karosérií, odmašťování kovů, korozivity a inhibici chladicích kapalin a Zn-Ni povlaků. Předběžný program je zde.

Konference bude pokračovat v tradičním duchu, včetně studentské posterové soutěže. Předběžný program je zde.

Hlavní náplní konference je dvoudenní program přednášek. Úvodní přednáškový blok bude věnován korozi a korozní ochraně v automobilovém průmyslu. Konference pak bude pokračovat v tradičním duchu, včetně studentské posterové soutěže.


Na konferenci uvítáme:

 • sdělení uvádějící původní výsledky,
 • případové a přehledové studie z oboru koroze kovů a protikorozní ochrany, 
 • firemní prezentace se zaměřením na protikorozní ochranu, korozní zkušebnictví, inspekční techniky a další komerční aktivity v oblasti korozního inženýrství.


Témata konference jsou:

 • Koroze a protikorozní ochrana v automobilovém a letecké průmyslu.
 • Koroze v energetice, chemickém průmyslu a chladicích okruzích.
 • Koroze a protikorozní ochrana ve stavebnictví a dopravní infrastruktuře.
 • Kovové, organické a anorganické povlaky v protikorozní ochraně.
 • Koroze a protikorozní ochrana úložných zařízení.
 • Koroze biomateriálů.
 • Koroze a protikorozní ochrana kovových i nekovových památek.
 • Korozní monitoring, zkušebnictví, normalizace a metody studia korozních mechanizmů. 


Forma prezentací:

 • přednášky (předběžně 20 minut včetně diskuze),
 • postery (určeno zejména pro doktorandy a studenty prezenční formy studia),
 • firemní prezentace – stánek a případně vystoupení v programu konference. 


Zajistíme publikování prezentovaných textů v recenzovaném časopise Koroze a ochrana materiálu zařazeném v databázi Scopus. Texty je nutné zpracovat podle pokynů pro autory do 15. 10. Prezentace jsou po odsouhlasení autory přístupné členům AKI.

Studentská soutěž
Pro studenty bakalářských a magisterských studijních oborů jsme připravili posterovou soutěž. Prezentujte výsledky svých studentských výzkumných prací formou posteru a krátké promluvy (flash presentation). Tři nejlepší práce budou finančně odměněny Nadačním fondem profesora Josefa Koritty .
Registrační poplatky a přehled důležitých termínů

Přehled důležitých termínů

Registrace účastníků za zvýhodněný poplatekdo 30. června
Příspěvky do odborného programudo 15. září
Texty článků pro publikaci v časopisu KOMdo 15. října

 

Registrační poplatky

  registrace do 30. 6. registrace po 30. 6. registrace na místě
Člen AKI*330039004500
Nečlen AKI400046005200
Student prezenční formy studia120017002000
Firemní prezentace - přednáška, výstavní stůl
(nezahrnuje individuální vložné prezentujícího)
400050006000
Firemní prezentace - přednáška, výstavní stůl
(kolektivní člen AKI*, nezahrnuje individuální vložné prezentujícího)
020003000
Čestný člen AKI000

* Bližší informace o členství v AKI zde. Členské výhody AKI se vztahují i na členy AČSZ a ČSPÚ.


Storno podmínky:

 • Storno účasti do 30. 6. - 0% registračního poplatku
 • Storno účasti do 5. 9. - 25% registračního poplatku
 • Storno účasti do 5. 10. - 50% registračního poplatku
Ubytování

Prostějov nabízí řadu možností ubytování, např. https://www.hotely.cz/prostejov. Účastníkům konference doporučujeme ubytování v hotelu Tennis Club, který je místem konání konference. Ubytování si můžete sjednat za zvýhodněných podmínek na emailové adrese hotel@tennis-club.cz nebo telefonním čísle +420 582 402 511. Při komunikaci uveďte, že jste účastníky konference AKI 2019. Kapacita hotelu je omezená. Proto s rezervací ubytování neváhejte. Poplatek za ubytování není zahrnut ve vložném. Každý účastník si hradí ubytování sám. 

Registrace
Zde bude během dubna 2020 zveřejněn formulář pro registraci na konferenci.
Organizátoři
 • doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. (VŠB TU Ostrava/VŠCHT Praha)
 • Ing. Maroš Halama, Ph.D. (TU Košice)
 • doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. (SVUOM, s.r.o.)
 • prof. Ing. Pavel Novák, CSc. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Iva Pospíšilová (VŠCHT Praha)
 • Ing. Tomáš Prošek, Ph.D. (Technopark Kralupy VŠCHT Praha)
 • Ing. Petr Strzyž (Asociace českých a slovenských zinkoven)
 • Ing. Petr Szelag (Pragochema)
 • Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (CMV Brno)
 • doc. Ing. Matilda Zemanová, Ph.D. (STU Bratislava)
Partneři
https://www.focus-nerez.com
http://wwww.casopis-koroze.cz
http://povrchari.cz
https://www.vscht.cz
Minulé ročníky

2019 - Prostějov


2018 - Chodová Planá


2017 - Třebíč

2016 - Třeboň

2015 - Kutná Hora


2014 - Luhačovice


2013 - Přelouč


2012 - Jindřichův Hradec


2011 - Velké Bílovice

2010 - Zvíkovské Podhradí

2009 - Hrubá Voda Hlubočky

2008 - Harrachov

2006 - Kouty nad Desnou

2005 - Prachatice

2004 - Znojmo Přímětice

2003 - Bystřice nad Pernštejnem

2002 - Praha - Jižní Město

2001 - Pelhřimov

2000 - Loučeň

1999 - Rožnov pod Radhoštěm

1998 - Malenovice