KONFERENCE

Úvodní slovo

27. konference AKI

Odborný program

Hlavní náplní konference je dvoudenní program přednášek.

Konference bude zahájena půldenním sympóziem Protikorozní ochrana v automobilovém průmyslu (Corrosion protection in automotive industry), ve kterém budou pokryty nejdůležitější oblasti, kde je v automobilovém průmyslu protikorozní ochrana klíčová. Sympózium otevře přednáška Bo Rendhala že Švédska, který je celosvětově uznávaným odborníkem na protikorozní ochranu karosérií. Další přednášky se budou týkat vodíkového zkřehnutí vysokopevnostních ocelí, nebezpeční vzniku galvanického článku mezi pryží a karosérií, odmašťování kovů, korozivity a inhibici chladicích kapalin a Zn-Ni povlaků. Plánována je také přednáška o hliníkových slitinách. Předběžný program je zde.

Konference bude pokračovat v tradičním duchu, včetně studentské posterové soutěže.

Hlavní náplní konference je dvoudenní program přednášek. Úvodní přednáškový blok bude věnován korozi a korozní ochraně v automobilovém průmyslu. Konference pak bude pokračovat v tradičním duchu, včetně studentské posterové soutěže.

Na konferenci uvítáme:

 • sdělení uvádějící původní výsledky,
 • případové a přehledové studie z oboru koroze kovů a protikorozní ochrany,
 • firemní prezentace se zaměřením na protikorozní ochranu, korozní zkušebnictví, inspekční techniky a další komerční aktivity v oblasti korozního inženýrství.

Témata konference jsou:

 • Koroze a protikorozní ochrana v automobilovém a letecké průmyslu.
 • Koroze v energetice, chemickém průmyslu a chladicích okruzích.
 • Koroze a protikorozní ochrana ve stavebnictví a dopravní infrastruktuře.
 • Kovové, organické a anorganické povlaky v protikorozní ochraně.
 • Koroze a protikorozní ochrana úložných zařízení.
 • Koroze biomateriálů.
 • Koroze a protikorozní ochrana kovových i nekovových památek.
 • Korozní monitoring, zkušebnictví, normalizace a metody studia korozních mechanizmů.

Forma prezentací:

 • přednášky (předběžně 20 minut včetně diskuze),
 • postery (určeno zejména pro doktorandy a studenty prezenční formy studia),
 • firemní prezentace – stánek a případně vystoupení v programu konference.

Zajistíme publikování prezentovaných textů v recenzovaném časopise Koroze a ochrana materiálu zařazeném v databázi Scopus. Texty je nutné zpracovat podle pokynů pro autory do 15. 10. Prezentace jsou po odsouhlasení autory přístupné členům AKI.

Studentská soutěž
Pro studenty bakalářských a magisterských studijních oborů jsme připravili posterovou soutěž. Prezentujte výsledky svých studentských výzkumných prací formou posteru a krátké promluvy (flash presentation). Tři nejlepší práce budou finančně odměněny Nadačním fondem profesora Josefa Koritty .
Registrační poplatky a přehled důležitých termínů

Registrační poplatky

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%)

prezenčně před 30.6. po 30.6.
člen AKI, ČSPÚ, AČSZ, SSPÚ45005500
nečlen AKI, ČSPÚ, AČSZ, SSPÚ55006500
čestný člen AKI 00
student25003000
firemní prezentace (nezahrnuje individuální vložné prezentujícího):
- výstavní stůl30003500
- přednáška40005000
firemní prezentace (kolektivní člen AKI*, nezahrnuje individuální vložné prezentujícího):
- výstavní stůl00
- přednáška01500

* Bližší informace o členství v AKI zde. Členské výhody AKI se vztahují i na členy AČSZ, ČSPÚ a SSPÚ.


Storno podmínky:

 • Storno účasti do 30. 6. - 0% registračního poplatku
 • Storno účasti do 5. 9. - 25% registračního poplatku
 • Storno účasti do 5. 10. - 50% registračního poplatku
Registrace

Pro vyplnění přihlášky na konferenci je třeba být přihlášený (menu pravý horní roh).

Organizátoři
 • doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. (VŠB TU Ostrava/VŠCHT Praha)
 • Ing. Maroš Halama, Ph.D. (TU Košice)
 • doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. (SVUOM, s.r.o.)
 • prof. Ing. Pavel Novák, CSc. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Iva Pospíšilová (VŠCHT Praha)
 • Ing. Tomáš Prošek, Ph.D. (Technopark Kralupy VŠCHT Praha)
 • Ing. Petr Strzyž (Asociace českých a slovenských zinkoven)
 • Ing. Petr Szelag (Pragochema)
 • Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (CMV Brno)
 • doc. Ing. Matilda Zemanová, Ph.D. (STU Bratislava)
Hlavní partner
https://www.cez.cz/
Skupina ČEZ
Partneři
https://www.focus-nerez.com
https://www.bvv.cz/msv/aktuality/msv-2022-predstavi-nove-smery-rozvoje-prumyslovych-technologii/
https://www.bvv.cz
https://www.mmspektrum.com/kalendar-akci/mezinarodni-strojirensky-veletrh-2022
Minulé ročníky

2023 - AKI 2023 - Plzeň


2022 - AKI 2022 - Brno


2021 - Tábor


2020 - online


2019 - Prostějov


2018 - Chodová Planá


2017 - Třebíč

2016 - Třeboň

2015 - Kutná Hora


2014 - Luhačovice


2013 - Přelouč


2012 - Jindřichův Hradec


2011 - Velké Bílovice

2010 - Zvíkovské Podhradí

2009 - Hrubá Voda Hlubočky

2008 - Harrachov

2006 - Kouty nad Desnou

2005 - Prachatice

2004 - Znojmo Přímětice

2003 - Bystřice nad Pernštejnem

2002 - Praha - Jižní Město

2001 - Pelhřimov

2000 - Loučeň

1999 - Rožnov pod Radhoštěm

1998 - Malenovice