Bulletin AKI

Research Articles

Speciální vydání časopisu COATINGS - "Electrochemical and Corrosion Behaviour of Mg Alloys"
redakce časopisu Coating

Hořčík a jeho slitiny mají vynikající fyzikální a chemické vlastnosti, jako je nízká hustota, vysoká pevnost, tepelná vodivost, dobré tlumicí vlastnosti, biokompatibilita, recyklovatelnost atd. Jsou považovány za látky s velkým aplikačním potenciálem, zejména v oblastech dopravy (včetně letectví) a biomedicínské aplikace. Bohužel špatná odolnost proti korozi je nejdůležitější vlastností, která omezuje průmyslové použití materiálů na bázi hořčíku. V posledních letech bylo vyvinuto úsilí k vývoji nových složení, povrchových úprav nebo deformačních procesů ke zlepšení korozní odolnosti hořčíku a jeho slitin. I přes velký vědecký pokrok stále existuje potenciál pro vývoj nových řešení a překonání mezery ve znalostech.

Rozsah tohoto zvláštního vydání by měl poskytnout komplexní pohled na korozní procesy hořčíku a jeho slitin v různých prostředích a za různých podmínek, antikorozní povlaky různého původu, včetně současných trendů a pokročilých strategií, jako jsou superhydrofobní úpravy, chytré materiály apod. a také inhibitory koroze. Recenze jsou také vítány.

Poznámka: Všem účastníkům bude nabídnuta sleva 20%. Více podrobností je uvedeno v přiložených obrázcích.

Information about conferences

1. virtuální a 23. ročník konference AKI 2020
Bureš Richard

Stejně jako každý rok i letos pořádala Asociace korozních inženýrů svou tradiční konferenci týkající se problémů spojených s korozí. Bohužel vzhledem k nastalé celosvětové situaci byli organizátoři nuceni opustit tradiční formát konference a přejít do on-line prostředí. Přechod se jim povedl ve velmi krátkém čase a nabídl účastníkům plnohodnotný přístup k přednáškám včetně pestrých diskuzí.

23. ročník konference se tak zapsal jako 1. virtuální konference Asociace korozních inženýrů. Konference se uskutečnila ve dnech 21. až 23. října a byla rozdělena do 4 bloků – protikorozní ochrana organickými povlaky, protikorozní ochrana povrchovými úpravami, koroze v atmosféře, koroze v energetice a chladicích okruzích. V rámci třídenního programu zaznělo pro 73 účastníků z Čech a Slovenska 25 přednášek a prezentováno bylo 6 posterů.

Součástí konference se již tradičně stalo i předání několika cen, které probíhá při slavnostním zahájení. Tou první je cena Milana Pražáka za významný a dlouhodobý přínos v oblasti korozního inženýrství, která byla udělena Vladimíru Kučerovi. Cenu za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany převzala firma FK system – povrchové úpravy, s.r.o. za výstavbu nové provozovny povrchových úprav v Brně-Řečkovicích. Čestné členství v AKI bylo propůjčeno za mimořádné zásluhy o rozvoj a prestiž AKI a oboru korozního inženýrství a protikorozní ochrany Petrovi Szelagovi. Laureátem ceny za nejlepší závěrečnou práci v oblasti koroze byl vyhlášen Václav Kytka.

Plynulý průběh konference, včetně řízení diskuzí během přednášek, byl zajištěn především díky moderátorům jednotlivých sekcí, kterými byli Tomáš Prošek (prezident AKI), Milan Kouřil a Jan Stoulil, kteří si poradili i s drobnými technickými problémy a z programu tak nevypadla jediná naplánovaná přednáška.

Na konferenci AKI se také v posledních ročnících objevují prezentace v anglickém jazyce, které by mohly konferenci v budoucnosti přiblížit širšímu publiku. Letos se o hlavní přednášku na téma Testing of corrosion protective coatings in industry: expectations and limitations postaral host Jörg Alfred Vogelsang.

Virtuální formát konference se tedy vcelku vydařil, nicméně sociální kontakt mezi účastníky je určitě také důležitý, a proto přejeme organizátorům, aby se příští ročník konal opět v tradičním duchu.

Další, v pořadí 24. ročník konferenci AKI, se bude konat v Táboře ve dnech 20. až 22. října 2021.