Bulletin AKI

Obálka

Petr Szelag oslavil sedmdesátiny!

Petr Szelag se narodil 17.7.1947 v Havlíčkově Brodě. Celé mládí však strávil v Hlinsku v Čechách. Tam také chodil do devítiletky a pak na Střední všeobecně vzdělávací školu  (SVVŠ) zakončenou maturitou v roce 1965.

Zájem o chemii začal projevovat už velmi brzy, výroba raket a paliva do nich byla velikou atrakcí. Naštěstí se mu dostalo kvalifikovaného odborného dohledu v kroužku, který  vedli dva chemici, zaměstnaní v pardubické Syntézii při výrobě výbušnin. Tím pádem toto období života absolvoval bez újmy na zdraví.

Po ukončení střední školy bylo jasné, že chemie bude právě tím oborem, kterému se Petr bude věnovat dále, a to studiem na VŠCHT v Praze. Jako specializaci si vybral studium korozního inženýrství na katedře Kovů a korozního inženýrství, kde úspěšně v roce 1971 obhájil diplomovou práci na téma „Koroze hliníku bludnými střídavými proudy“.

Získat zaměstnání v normalizačním roce 1971 nebylo jednoduché. Petr měl štěstí – SVÚOM G.V.Akimova v té době hledal inženýra chemie a v Petrův prospěch rozhodlo to, že o prázdninách pracoval na brigádě v galvanizovně podniku ELEKTROPRAGA Hlinsko. Tehdejší náměstek ředitele Ing. Vrobel, který komisi předsedal,  vyvíjel ve SVÚOM technologie pro galvanické pokovování a člověk, který věděl, jak vypadá galvanizovna, se mu hodil.

Postgraduální kurz Korozního inženýrství pak Petr absolvoval v letech 1973-1976 a zakončil jej obhajobou diplomové práce „Koroze zinku v lázni Syngal Zn 350“.

SVÚOM měl v té době několik detašovaných pracovišť, to na Libeňském ostrově se zabývalo galvanickým pokovováním a ostatními „mokrými“ procesy. Soustřeďovalo skupinu skvělých odborníků, kteří vyvíjeli technologie pro galvanické pokovování a také další technologie pro povrchové úpravy kovů. Na tomto pracovišti byl výborný pracovní kolektiv, který se setkával i mimo pracoviště, například při windsurfingu na Velkém Dářku v Petrově rodném kraji. I když jsme spolu na toto téma vícekrát hovořili a Petr mi nabízel zaškolení, bohužel se nikdy nerealizovalo a tím pádem jsem zůstal windsurfingem naprosto nepolíben a už se to asi ani nezmění...

Odbornou činnost věnoval Petr Szelag hlavně státním úkolům zaměřeným na slabě kyselé zinkovací lázně a na materiálově uzavřené okruhy galvanotechniky pro čtyři hlavní technologie - zinkování, mědění, niklování a chromování, a to společně s Ing. Jiřím Šulcem, Ing. Vladimírem Klapkou, CSc. a Ing. Závišem Cyrusem. Realizační výstupy úkolů směřovaly do Kovofiniše Ledeč nad Sázavou a Barev a Laků Uhříněves. Paralelně řešil i řadu drobnějších úkolů přímo spojených s praxí v průmyslu. Byl např.  koordinátorem úkolu týkajícího se modifikace téměř 900 ruských povrchářských technologií na podmínky ČR. Modifikace byla zapotřebí pro převedení výroby tryskového motoru DV 2 do Povážských strojíren. Tento motor byl používán v nejrozšířenějším cvičném proudovém letounu světa, jímž byl L-39 Albatros z Aera Vodochody.

Po přestěhování pracoviště z Libeňského ostrova do Běchovic se Petr Szelag zabýval náhradami za toxické kadmiování, vývojem slitinových zinkovacích povlaků ZnNi a ZnCo, vývojem přísad pro slitinovou lázeň NiFe, a také kyselé cínovací lázně a konverzních povlaků bez sloučenin šestivalentního chromu. Tyto práce byly využity ve firmě Barvy a Laky Uhříněves a M.A.G. Jablonec nad Nisou.

Ve SVÚOM v Běchovicích pracoval Petr Szelag jako výzkumný pracovník, vědecko-výzkumný pracovník, vedoucí odboru a nějakou dobu i jako vedoucí výzkumu.

SVÚOM měl v té době rozsáhlou mezinárodní spolupráci, Petr Szelag spolupracoval zejména s pracovišti ICHCHT Vilnius, ICH BAN Sofie a Institut Mechaniky Precizijnyj Varšava. Od roku 1980 koordinoval za ČR práce v normalizační komisi ISO TC 107 a od roku 1990 i v komisi CEN TC 262. Souvisí s tím i činnost v normalizační komisi TNK 32 oboru Ochrana proti korozi, kterou vykonává i v současné době. V letech 1990 – 1996 byl delegátem naší republiky v International Corrosion Council.

Velmi záslužnou činnost vykonával Petr Szelag od roku 1975 ve výboru Vědeckotechnické společnosti, který po odborné stránce připravoval každoroční Galvanické konference. Nyní je tato konference pořádána už jen na Slovensku. Při organizování další odborné akce – Aktivu galvanizérů v Jihlavě, vznikla Společnost pro povrchové úpravy, jejímž je Petr dosud vicepresidentem.

Členem AKI se Petr Szelag hned po jejím vzniku, ale na čas svou účast přerušil, aktivně se zapojil až od roku 2008 nejprve jako člen výboru, později prezident AKI a nyní viceprezident. Díky jeho aktivitě se podařilo zorganizovat spolupráci tematicky blízkých odborných společností, AKI, Společnosti pro povrchové úpravy a Asociace českých a slovenských zinkoven.

V roce 1995 pokročila dezintegrace SVÚOM už do té míry, že i Petr přešel společně s celým odborem do firmy Barvy a Laky Uhříněves, po privatizaci  přejmenované na Pragochema. Nastoupil do funkce vedoucího výzkumu a vývoje a v této pozici pracuje dodnes, i když teď už jen na částečný úvazek. Kromě vývoje přípravků pro galvanotechniku se začal věnovat širšímu spektru přípravků pro povrchové úpravy, a to odmašťování, konverzní úpravy povrchu, jako je fosfátování, chromanové i bezchromanové pasivace, mezioperačním pasivace, mořící inhibitory, mazadla, odpěňovače apod.

Poloviční úvazek v Pragochemě Petru Szelagovi umožnil mít zároveň i částečný pracovní úvazek na VŠCHT v Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství, kde se v letech 2009-2011 zúčastnil řešení evropského projektu MUSECORR.

Asi nejzásadnější dopad do široké odborné veřejnosti mají kurzy galvanotechniky a kurzy pro korozní inženýry a v poslední době specializovaná školení organizovaná přímo v jednotlivých firmách. V současné době organizuje každoročně kurz galvanotechniky ČVUT. Galvanotechniku přednáší Petr i na kurzech Korozního inženýrství organizovaných VŠCHT a kurzu „Povrchové úpravy“ ve strojírenství na ČVUT, dále i na specializovaných školeních pro zvyšování kvalifikace pracovníků často i ve firmách se zahraniční účastí.Své výsledky Petr Szelag rozsáhle publikuje, jen za posledních 10 let je autorem nebo spoluautorem více jak 45 publikací zaměřených spíše na vlastnosti výsledných úprav povrchu, technologické a korozní vlastnosti a praktickou aplikovatelnost vyvinutých přípravků. To asi nejpodstatnější, což jsou receptury přípravků, na jejichž formulaci se Petr Szelag podílel, však zůstává veřejnosti skryto v rámci obchodního tajemství zadavatelů.

Co se týká povrchových úprav, těžko bychom asi hledali někoho, kdo má tak rozsáhlé znalosti, jako Petr Szelag. A co víc, rád se s každým o ně ochotně podělí.

Přeji Petrovi do dalších let stálé zdraví a radost z práce, které má díky svému věhlasu jistě dost a dost!

Jiří Sikač

Informace o konferencích

Fórum nerezářů 2017

4. konference o korozivzdorných ocelích

24. - 25. října 2017, hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn

Redakce časopisu Focus Nerez pořádá 4. ročník konference pro zpracovatele, uživatele a obchodníky s korozivzdornou ocelí – Fórum nerezářů 2017, která se bude konat ve dnech 24. - 25. října 2017 v hotelu Harmony Club ve Špindlerově Mlýně.

Letošní Fórum nerezářů 2017 programově naváže na předchozí tři ročníky této konference. Změnou bude místo konání Fóra, které se letos přesune z Vysočiny do Krkonoš. V příjemných prostorách hotelu Harmony Club ve Špindlerově Mlýně proběhne přednášková část konference zakončená neformálním posezením s rautem. Druhý den konference proběhne návštěva výrobních provozů a muzea ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi.

Pro zájemce, kteří chtějí poznat krásu Krkonoš a příjemnou atmosféru krkonošské boudy organizuje pořadatel den před začátkem konference (23.10.) v odpoledních hodinách exkurzi na jednu z nejkrásnějších hřebenových bud - Moravskou boudu.

Generálním partnerem letošního Fóra nerezářů je společnost Aperam Stainless & Solutions Tubes CZ s.r.o. z Ústí nad Labem – evropský lídr ve výrobě svařovaných trubek z nerezové oceli.

0. den konference – exkurze na Moravskou boudu

1. den konference – přednáškový program a závěrečná diskuze s rautem

2. den konference – exkurze do ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav

Přednáškový program letošní konference bude opět zaměřen na nejdůležitější témata spojená s problematikou branže korozivzdorných ocelí, kterými jsou: koroze, správná volba materiálu, správné postupy a zásady zpracování korozivzdorných ocelí, jejich svařování a dělení, povrchová úprava, apod. Tyto a mnohé další otázky budou v průběhu Fóra nerezářů 2017 zodpovězeny zkušenými přednášejícími, mezi kterými jsou jak odborníci z technických univerzit v České republice, tak odborníci z praxe - zástupci firem, kteří denně řeší problémy vznikající při zpracování nerezu.

Po ukončení přednáškové části konference bude následovat volný program. Účastníkům konference se nabízí exkurze do bývalého protiatomového krytu hotelu umístěného v -3. patře pod úrovní země,

a nebo hotelové wellness.

Cena za účast na Fóru nerezářů 2017:

3.200,- Kč (+21 % DPH) při přihlášení do 25.09.2017

3.700,- Kč (+21 % DPH)                       od 26.09.2017

Cena zahrnuje: občerstvení, konferenční materiály, doprovodný program.

Zájemci o propagaci své firmy na této akci mohou tak učinit formou reklamního stolku nebo baneru ve foyer konferenčního sálu nebo vložením propagačního materiálu do konferenční tašky.

Ubytování si účastníci zajišťují sami. V Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn jsou pro účastníky konference rezervovány pokoje za zvýhodněnou cenu.

Bližší informace a dotazy:

e-mail: info@focus-nerez.com

+420 596 110 320

+420 608 631 028

Ing. Pavlína Opletalová

Přihlašovací formulář v elektronické podobě a další informace naleznete na:

www.forum-nerezaru.com

Srdečně Vás zveme k účasti!

Fórum Nerezářů

EUROCORR 2017 & 20th International Corrosion Congress & Process Safety Congress 2017

Na začátku září se v Praze konala celosvětová konference Joint EUROCORR 2017 and 20th International Corrosion Congress  and Process Safety Congress 2017.  

Na počátku jejího vzniku stálo zasedání Správní rady (Board of Administrators) Evropské federace pro korozi (EFC), kde AKI získala v květnu 2014 spolu s německou organizací DECHEMA pořadatelství konference EUROCORR pro rok 2017. DECHEMA připojila k EUROCORRu paralelní konferenci Process Safety, zajímavou širokým zaměřením se na nedestruktivní testování. Spojením dvou konferencí ovšem příběh nekončí a v listopadu 2014 získala AKI ještě pořadatelství i pro International Corrosion Congress (ICC).  Spojila tak EUROCORR 2017 s 20th International Corrosion Congress  a s Process Safety Congress 2017 v jednu celosvětovou konferenci.

Spojení těchto významných konferencí znamenalo dosud nejvyšší účastnický zájem (1425 účastníků z 55 zemí světa) a nabitý program. Během čtyř dnů zaznělo v 50 sekcích 768 účastnických přednášek, doplněných 17 hlavními přednáškami sekcí a 6 plenárních přednášek (Mária G. S. Ferreira, Christofera Leygrafa, Ivana Coleho, Tetsua Shojiho, Vanessy Allen Sutherlandové a Johna R. Scullyho). Velké množství jednotlivých sekcí umožnilo obsáhnout takřka všechny aspekty korozní vědy a materiálové ochrany ve světovém rozsahu a zároveň se specializovat na konkrétnější problematiky v tomto oboru. Sekce uvádějící aktuálně hojně řešená témata obsahovaly velké množství příspěvků, procházely celým programem a měly vždy plné přednáškové sály (např. modelování mechanismů koroze, nukleární koroze, organické/ anorganické/ kovové povlaky, katodická ochrana, koroze v olejích a plynech, inhibitory koroze, koroze ocelí v betonu, koroze v automobilovém průmyslu aj.), jiné sekce zaujmuly menší prostor v programu i menší sál, ale posluchače přilákaly ve stejné míře (např. archeologické a historické artefakty, koroze v olejích a plynech/ v horkých parách/ v přímořském prostředí, tribokoroze, mikrobiologická koroze aj.) a některé sekce umožnili svým nadšencům komorní diskusi (např. polymery, pitná voda, techniky testování samozhutnitelných betonů aj.). Důkazem kvality, různorodosti a bohatosti přednášek bylo ticho, které se rozhostilo ve foyer Kongresového centra Prahy vždy se začátkem bloku přednášek. Při obědové a kávové pauze bylo naopak velmi rušno, účastníci konference se scházeli k vášnivým, káravým, oslavným i motivujícím debatám, navazovali nová přátelství i profesní závazky, kofeinem navyšovali své soustředění, vychutnávali si nápadité a precizně připravené obědové menu nebo se procházeli v posterové sekci.

V rámci konferenčního programu se udělilo mnoho významných cen a grantová podpora mladým vědeckým pracovníkům. Při zahajovacím ceremoniálu byla za odborný přínos a celoživotní dílo v oblasti koroze udělena profesoru Mario Ferreirovi z Portugalska European Corrosion Medal a Christoferu Leygrafovi cena Marcela Pourbaix, dále bylo uděleno čestné členství v EFC profesoru Pier Luigi Bonorovi a profesoru Michaelu Schützovi. EUROCORR Young Scientist Grant na podporu mladých vědců při zahraničních stážích a zapojování se do vědecké komunity obdrželi nadaní studenti Anissa Célina Bouali z Německa (s tématem “Smart coating optimization and enhancement of their components compatibility"), Berk Özdirik z Belgie (s tématem "Assessment of electrochemical H-sorption properties in steel by micro-cell technique” ) a Hongchang Qian z Číny (s tématem “Shape memory polymer (SMP)-based self-healing coatings”). Dále byla udělena cena Henriho Corioua za významný přínos v oblasti jaderné koroze profesoru Hannu Hänninenemu z Finska. Tradičně byl oceněn i nejlepší příspěvek v posterové sekci, letošní výherce Alexander Lutz z Belgie dokázal svým nadšením a posterem “Local electrochemical study of ternary Zn-Fe-Mo alloy coatings on carbon steel“ porazit ostatních 277 prezentujících v posterové sekci.

Kromě zahajovacího ceremoniálu konference byl pro účastníky připraven každodenní kulturní program. Přivítací drink v restauraci ZOOM v Kongresovém centru Prahy poskytl účastníkům nejen možnost seznámení se mezi sebou, ale díky otevřené vyhlídce i seznámení se s Prahou a její dominantou – s Pražským hradem. Noční výhled na světly prozářenou Prahu, výborné jídlo a přátelská atmosféra v restauraci příjemně naladily každého z účastníků do dalších konferenčních dnů. V pondělí večer se účastníci bavili při otevření výstavního prostoru s padesáti stánky komerčních firem a jiných institucí. V úterý se snažili účastníky zaujmout a obohatit přednášející posterové sekce při Poster Party. Poslední doprovodnou kulturní událostí byla Kongresová večeře v novorenesančním paláci Žofín na Slovanském ostrově, která účastníky ohromila ve všech možných ohledech. Úchvatné prostory Žofína byly při vystoupení kapel Brouci Band – The Beatles Revival a Havelka Sisters & Havelka Sisters Orchestra naplněny radostným veselím, tancem, cinkáním skleniček, hovorem a smíchem.

Za zprostředkování skvělého zážitku je nutné poděkovat společnosti Guarant International, profesionálnímu organizátoru konferencí a Asociaci korozních inženýrů, zejména dr. Tomáši Proškovi, doc. Milanu Kouřilovi a dr. Janu Stoulilovi.

Závěrem nezbývá než pozvat všechny milé čtenáře na EUROCORR 2018, který se bude konat 9. - 13. září 2018 v Polském Krakově. Bližší informace naleznete na stránkách www.eurocorr2018.jordan.pl.

Kristýna Charlotte Strachotová

Udělení European Corrosion Medal profesoru Mario Ferreirovi

Poster Party

Udělení ceny Marcela Pourbaixe Christoferu Leygrafovi

Brouci Band – The Beatles Revival

23. Konference žárového zinkování