Časopis KOM

Výzkumné články

Je inspekce založená na posouzení rizika vhodná pro naši společnost
Vácha F.J. a spol.
2000, 44 (1), 4–7

Citace (ACS): Vácha, F.; et al. Je inspekce založená na posouzení rizika vhodná pro naši společnost. Koroze a ochrana materiálů 2000, 44 (1), 4–7.

Citace (ISO): Vácha, F.; et al. Je inspekce založená na posouzení rizika vhodná pro naši společnost. Koroze a ochrana materiálů 2000, vol. 44, no. 1, p. 4–7.

Clánek seznamuje s principem inspekce prováděné na základě hodnocení rizika provozu aparátů. Příspěvek charakterizuje riziko jako součin pravděpodobnosti vzniku poruchy a jejích následků a uvádí výhody tohoto postupu proti běžným revizím. Zároveň je naznačena účast korozního inženýra v tomto procesu.
Korozní praskání austenitické korozivzdorné oceli v chloridovém prostředí za podmínek přestupu tepla
Prošek T. a spol.
2000, 44 (1), 8–12

Citace (ACS): Prošek, T.; et al. Korozní praskání austenitické korozivzdorné oceli v chloridovém prostředí za podmínek přestupu tepla. Koroze a ochrana materiálů 2000, 44 (1), 8–12.

Citace (ISO): Prošek, T.; et al. Korozní praskání austenitické korozivzdorné oceli v chloridovém prostředí za podmínek přestupu tepla. Koroze a ochrana materiálů 2000, vol. 44, no. 1, p. 8–12.

Vliv přestupu tepla na korozní praskání austenitické korozivzdorné oceli FeCr18Ni9Ti byl sledován za konstantní rychlosti protahování v prostředí 35% chloridu hořečnatého. Odděleně bylo sledováno působení povrchové teploty (60 až 105°C) a tepelného toku (-60 až 180 kWm-2). Bylo zjištěno, že vliv povrchové teploty v uvedeném rozsahu je významnější než vliv tepelného toku. Zvýšení tepelného toku od teplosměnného povrchu do roztoku i povrchové teploty vede ke zkrácení doby do lomu a snížení lomového napětí i tažnosti materiálu. Tepelný tok od roztoku k povrchu kovu zvyšuje odolnost materiálu proti koroznímu praskání.