Časopis KOM

Výzkumné články

Hodnotenie koroznej odolnosti pocínovaných plechov s tenkými povlakmi
Kohúteková V. a spol.
2001, 45 (3), 58–64

Citace (ACS): Kohúteková, V.; et al. Hodnotenie koroznej odolnosti pocínovaných plechov s tenkými povlakmi. Koroze a ochrana materiálů 2001, 45 (3), 58–64.

Citace (ISO): Kohúteková, V.; et al. Hodnotenie koroznej odolnosti pocínovaných plechov s tenkými povlakmi. Koroze a ochrana materiálů 2001, vol. 45, no. 3, p. 58–64.

V článku sú popísané možnosti hodnotenia koróznej odolnosti pocínovaných plechov s tenkými cínovými povklakmi modifikovaným ISV-testom a skúškami v koróznych komorách. Pri hodnotení koróznej odolnosti rovnakého súboru vzoriek roznymi koróznymi skúškami bola nájdená jednoznačná závislosť medzi výsledkami týchto skúšok.