Časopis KOM

Výzkumné články

Studium inhibice koroze kondenzátorové mosazi MS77
Bílková K. a spol.
1998, 42 (1), 4–8

Citace (ACS): Bílková, K.; et al. Studium inhibice koroze kondenzátorové mosazi MS77. Koroze a ochrana materiálů 1998, 42 (1), 4–8.

Citace (ISO): Bílková, K.; et al. Studium inhibice koroze kondenzátorové mosazi MS77. Koroze a ochrana materiálů 1998, vol. 42, no. 1, p. 4–8.

Inhibice koroze kondenzátorové mosazi MS77 byla studována pomocí elektrochemických metod (impedanční spektroskpie a potenciodynamické polarizace). Byl zkoumán vliv expoziční doby na degradaci ochranného filmu 1,2,3-benzotriazolu na povrchu kondenzátorových trubek. Byla provedena srovnávací měření inhibičních účinků 1,2,3-benzotriazolu, 1,2,4-triazolu a 4,5-dihydro 1,4-difenyl-5-fenylimino-1,2,4-triazolu.

Technologické zajímavosti a články z praxe

Zkušenosti z kontroly ochranných povlaků na zařízeních odsiřovací jednotky v elektrárně Opatovice
Hendrych J.
1998, 42 (1), 9–14

Citace (ACS): Hendrych, J. Zkušenosti z kontroly ochranných povlaků na zařízeních odsiřovací jednotky v elektrárně Opatovice. Koroze a ochrana materiálů 1998, 42 (1), 9–14.

Citace (ISO): Hendrych, J. Zkušenosti z kontroly ochranných povlaků na zařízeních odsiřovací jednotky v elektrárně Opatovice. Koroze a ochrana materiálů 1998, vol. 42, no. 1, p. 9–14.

Začátkem roku 1995 začala výstavba odsiřovací jednotky v Elektrárně Opatovice. Generálním dodavatelem jednotky je japonská firma JGC CORPORATION. Systém odsiření je založen na vypírání oxidu siřičitého z kouřových plynů suspenzí mikroskopicky mletého vápence. Odsiřovací jednotka se skládá ze dvou linek.